Rodo

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 • 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OFFICE TRADE PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 91-491 przy ul. Łucji 49 lok. 1,
 • 2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu negocjacji umów i warunków handlowych, realizacji zamówień, realizacja umów, wsparcia przed- i posprzedażnego, dochodzenia roszczeń, prowadzenia statystyk; na podstawie art. 6 ust 1. pkt. b/c/f.
 • 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, ale jedynie wówczas gdy wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodę na piśmie; na podstawie art.6 ust 1. pkt. a.
 • 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą lub mogą być: Kurier/ Poczta Polska/ kancelaria obsługi prawnej/ podmioty obsługi IT/ instytucje finansowe.
 • 5) Dane nie będą udostępniane do państw trzecich.
 • 6) Pani/Pana dane osobowe, w zależności od celu przetwarzania, będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o rachunkowości lub z przepisami Kodeksu cywilnego tytuł IV Przedawnianie roszczeń, lub ze względu na prowadzone statystyki i udzielone gwarancje, przez okres 10 lat od ostatniej udokumentowanej aktywności handlowej.
 • 7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • 9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania celu przetwarzania
 • 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • 11) Wszelkie sprawy (w tym także wyrażenie chęci skorzystania z przysługujących praw), oraz uwagi i pytania związane z danymi osobowymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@zarzadzaniebezpieczeństwem.eu